About

Bozena Fronczek:

 • Magister pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego.
 • Ponad 7 lat doświadczenia jako doradca zawodowy i trener pracy. 15 lat doświadczenia jako trener biznesu.
 • Ponad 4500 zrealizowanych godzin szkoleń i konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego. Ponad 10000 godzin szkoleń dla biznesu.
 • Nauczyciel kontraktowy, wykładowca akademicki.
 • Współautor ramowego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjów – podstawa programowa, na zlecenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (ORE) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Autor scenariuszy zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic gimnazjów opracowanych na zlecenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (ORE) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Ekspert i współautor raportu „Sytuacja osób młodych w województwie mazowieckim – diagnoza z perspektywy edukacji, rynku pracy oraz funkcjonujących form i obszarów wsparcia”.
 • Autor rekomendacji dla instytucji rynku pracy „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim.
 • Współautor poradnika „Kotwice kariery-poradnik dla doradców zawodowych w zakresie diagnozowania i rozwijania potencjału zdolnych gimnazjalistów” i doradca zawodowy w prowadzonych wśród uczniów gimnazjum testach narzędzia diagnostycznego i materiałów metodycznych.

Izabela Lipinska:

 • Magister pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. Filozof.
 • 7 lat doświadczenia jako doradca zawodowy i trener aktywizacji zawodowej. Około 4000 zrealizowanych godzin szkoleń i konsultacji z zakresu rynku pracy, ścieżki edukacyjnej i zawodowej, przedsiębiorczości, pomysłów biznesowych, systemów doradztwa zawodowego.
 • Diagnoza kompetencji i talentów – trafność >95%
 • Skuteczność dopasowań stanowiskowych >90%
 • Skuteczność tworzonych dokumentów aplikacyjnych >95%
 • Średnia ocena uczestników szkoleń na podstawie ankiet ewaluacyjnych – 5,65/6