Więcej nauki w nauce i odrodzenie humanistów

Drodzy studenci i przyszli studenci! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada nieco zmian w organizacji i priorytetach polskiej edukacji. Zmian, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać niewielkie, ale ich skutki mogą okazać się ogromne. Brzmi trochę przerażająco, ale, jak zapowiada Ministerstwo, skutki te mają być bardzo pozytywne.
Po pierwsze więcej “nauki w nauce”. Nie oznacza to jednak, że student będzie obciążony większą ilością pracy naukowej, ale że uczelnia zostanie odciążona z pracy papierkowej. W założeniu wykładowcy będą mogli bardziej skupić się na zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy oraz ulepszaniu procesu dydaktycznego, aby zajęcia były ciekawe i wciągające, a ich efekty można było z powodzeniem zastosować na rynku pracy. Rozpoczną się także prace mające na celu połączenie nauki z biznesem, aby pomysły zdolnych naukowców znalazły swoje miejsce na gruncie komercyjnym i praktycznym.
Dobrą wiadomość Ministerstwo ma też dla humanistów – humanistyka jest innowacyjna. Nie można jej ignorować i nie doceniać wkładu, jaki niesie dla życia społecznego, kulturowego czy gospodarczego, dlatego na jej rozwój przeznaczone zostaną dodatkowe środki finansowe.
To bardzo obiecujące zapowiedzi. Mamy nadzieję na ich wdrożenie i efektywne wspieranie młodych talentów.
http://www.pulshr.pl/edukacja/mnisw-chce-wesprzec-humanistyke,31273.html

Leave a Reply